Hitta

Hitta detekterar drönare i närområdet. Hitta använder väl beprövad elektronik i standard CCTV-hus och det senaste inom maskininlärning för beräkningar på eggen av vad som är möjligt. Med hjälp av edge computing kan produkten monteras i offentliga miljöer utan att strida mot europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).

Integreras med existerande alarmsystem

Uppfyller GDPR-krav

Installeras lätt via app på mobilen

Kompatibel med Drone Bone Avvisa

Drone Bone Hitta, monterade på en tegelvägg
Drone Bone Avvisa, monterad på en tegelvägg

Avvisa

Avvisa är ett aktivt drönarförsvar för civilt bruk. Det använder SDR (Software Defined Radio) för att avbryta radiokommunikation mellan drönare och pilot. Konstruktionen gör detta möjligt utan att överskrida tillåtna utsända effekter.

Integreras med Drone Bone Hitta

Arbetar inom EUs EMC direktiv

Kräver inga tillstånd för att installeras

Effektiv mot de flesta kommersiella drönare

© 2021 Drone Bone AB